Online versus offline leren

Voor je begint aan een online module is het goed te beseffen wat het verschil is tussen online en offline leren.

Offline

Leren door te doen

Bij een hondenschool sta je samen met je hond op het veld. Een instructeur legt de oefening uit en kijkt erop toe dat jij en je hond het goed uitvoeren.

Dreig je de techniek verkeerd aan te leren? Dan grijpt een goede instructeur onmiddellijk in. Je wordt gewezen op waar je de fout in gaat en krijgt extra uitleg als je het niet onmiddellijk begrijpt.

Online

Leren via interpreteren

Online of zelfstandig leren vraagt een andere mindset. Je moet de lesstof zelf doorlezen en op video bekijken. Pas als je exact weet wat het doel van de oefening is kun je met je hond aan de slag.

Er is geen instructeur die je een compliment geeft of die voorkomt dat je iets verkeerd dreigt aan te leren. Bij online leren ben je zelf instructeur én leerling. 

Bouwstenen met specifieke kennis

Het lesmateriaal van ADC Online Hondenschool houdt rekening met de leerprincipes van online & offline leren. Je zult merken dat de lessen bewust in kleine stapjes zijn opgebouwd zodat je de technieken niet alleen begrijpt en onthoudt, maar óók kunt uitvoeren. Een werkboek helpt je bovendien bij het bewust worden van je zwakke en sterke punten. De online cursussen kun je geheel zelfstandig volgen.

Mocht je toch merken dat je naast online leren behoefte hebt aan offline begeleiding dan is het altijd mogelijk om een privéles, cursus of workshop in Hoogkerk te volgen.

Daarnaast is het ons streven om de lesstof zo te maken dat beginners hun basiskennis kunnen bijspijkeren met de basisbouwstenen en dat gevorderden hun vaardigheden kunnen verfijnen en uitbouwen met modules die specifiek op een hoger kennisniveau zijn toegespitst.

maandagavond 2