Privacyverklaring

ADC Online Hondenschool, gevestigd aan
Zuiderweg 64
9745 AE Hoogkerk

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens - postadres

ADC Online Hondenschool
Kerkstraat 36
9745 CJ Hoogkerk
info@adc-onlinehondenschool.nl
06 – 533 86 947

Persoonsgegevens die ADC Online Hondenschool verwerkt

ADC Online Hondenschool verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ADC Online Hondenschool verwerkt:

  • voor- en achternaam;
  • adresgegevens;
  • telefoonnummer;
  • e-mail;
  • gegevens over jouw activiteiten op onze website;
  • gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ADC Online Hondenschool verwerkt

De website en/of dienst van ADC Online Hondenschool heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. ADC Online Hondenschool kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. ADC Online Hondenschool raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ADC Online Hondenschool zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@adc-onlinehondenschool.nl, dan verwijdert ADC Online Hondenschool deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ADC Online Hondenschool persoonsgegevens verwerkt

ADC Online Hondenschool verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het afhandelen van jouw betaling;
  • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • ADC Online Hondenschool verwerkt ook persoonsgegevens als ADC Online Hondenschool hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die ADC Online Hondenschool nodig heeft voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

ADC Online Hondenschool neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ADC Online Hondenschool) tussen zit.

Hoe lang ADC Online Hondenschool persoonsgegevens bewaart

ADC Online Hondenschool bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

De gegevens in het boekhoud- en CRMsysteem bewaart ADC Online Hondenschool tenminste 7 jaar, onder andere om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ADC Online Hondenschool verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ADC Online Hondenschool andere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

ADC Online Hondenschool verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ADC Online Hondenschool een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ADC Online Hondenschool blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ADC Online Hondenschool gebruikt

ADC Online Hondenschool gebruikt functionele en analytische cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ADC Online Hondenschool gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ADC Online Hondenschool hiermee haar website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor een overzicht van de cookies van ADC Online Hondenschool zie https://adc-onlinehondenschool.nl/cookieverklaring.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ADC Online Hondenschool en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ADC Online Hondenschool een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ADC Online Hondenschool van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Hiervoor ga je naar deze pagina: https://adc-onlinehondenschool.nl/recht-op-correctie.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@adc-onlinehondenschool.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt ADC Online Hondenschool jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. ADC Online Hondenschool reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

ADC Online Hondenschool wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe ADC Online Hondenschool persoonsgegevens beveiligt

ADC Online Hondenschool neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@adc-onlinehondenschool.nl.